Сайт створено за підтримки ПРООН та Уряду Японії

Мета, завдання

Основною метою ЛО АРГР «Слобожанщина» є сприяння місцевому економічному розвитку, розвитку місцевого самоврядування, впровадженню принципів демократії і свободи слова у місті Сєвєродонецьку і Луганському регіоні та захисту законних соціальних, економічних, творчих, та інших спільних інтересів своїх членів.

 

Напрями діяльності:

- Сприяння створенню позитивного ділового іміджу, інвестиційної привабливості та залученню ресурсів для розвитку території відповідної територіальної громади.

 

- Сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Сєвєродонецьку і Луганському регіоні, захист законних прав та інтересів територіальних громад і органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб.

 

- Сприяння впровадженню принципів демократії, свободи слова та прав людини на територіях відповідних територіальних громад та у Луганському регіоні в цілому.

 

- Пропагування і сприяння впровадженню нових інструментів розвитку територіальних громад; розробка програм, методики стратегічного планування, стратегічних планів розвитку, територіального маркетингу та проектного менеджменту.

 

- Організація проведення аналітичної та дослідницької діяльності в галузі розвитку територіальних громад (наприклад, аналіз стану економічного розвитку, темпів економічного зростання, бюджету, фінансової діяльності й кредитоспроможності), а також прогнозування напрямків їх розвитку.

 

- Сприяння участі територіальних громад у міжнародних, національних і регіональних проектах розвитку шляхом координації напрямів діяльності та співпраці із відповідними фондами та організаціями.

 

- Ініціювання і підтримка дій, спрямованих на створення комплексного розв’язання проблем фінансування розвитку територій відповідної територіальної громади.

 

- Сприяння консолідації зусиль громади, представників влади, осередків політичних партій та ЗМІ в протидії порушення свободи слова, принципів демократії, прав людини та чинного законодавства.

 

- Збір, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи місцевих органів самоврядування, регіонального та місцевого розвитку, впровадження принципів демократії та свободи слова у м.Сєвєродонецьку і Луганському регіоні та інших регіонах України.

 

- Залучення регіональних та місцевих засобів масової інформації в процес висвітлення муніципального розвитку та реформування місцевого самоврядування, впровадження принципів демократії, свободи слова та інших прав людини.

 

- Сприяння підвищенню рівня знань підприємців міста Сєвєродонецьк та Луганського регіону, надання методичної допомоги, координації підприємницької діяльності з органами місцевого самоврядування, консультаційна та інформаційна підтримка бізнесу, допомога у розробці бізнес планів.